Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pravilnik omejuje trans maščobe

Ocena tveganja za zdravje na osnovi podatkov nacionalnega raziskave »Trans maščobe v živilih«, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je pokazala, da so na našem trgu prisotna tudi živila z visoko vsebnostjo trans maščob, ki lahko ogrožajo zdravje prebivalcev. Zato je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s strokovnjaki in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo pravilnik, ki omejuje vsebnost trans maščob v živilih in je bil včeraj objavljen v Uradnem listu RS.

Pravilnik o najvišji dovoljeni vsebnosti trans maščobnih kislin v živilih omejuje vsebnost transmaščob in sicer 2 g/100 g skupnih maščob ter določa enoletno prehodno obdobje za prilagoditev izdelkov.

Slovenija je z nacionalnimi podatki o vsebnosti trans maščob v živilih in s podatki o njihovem uživanju zagotovila, da bo predpis omejeval vsebnost trans maščob v vseh živilih, ki se prodajajo pri nas, ne glede na to, v kateri državi so proizvedena oziroma s tem omejitev velja za živila iz evropskih in tretjih držav. Izjemo smo dosegli v okviru postopka notifikacije predpisa Evropski komisiji in državam članicam EU.

Zmanjšanje količine trans maščob v živilih je Slovenija uvrstila tudi med strateške cilje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 – Dober tek Slovenija, ki je med ukrepi predvidel možnost zakonodajne omejitve trans maščob.

Državna sekretarka Jožica Maučec Zakotnik, ki je pretekli teden aktivnosti nacionalnega programa predstavila medresorski delovni skupini državnih sekretarjev, je ob objavi pravilnika povedala:”Ocena tveganja za zdravje je pokazala, da vnos trans maščob pri splošni populaciji ni kritičen, vendar pa potrošniki, ki v veliki meri uživajo živila z visoko vsebnostjo trans maščob že lahko dosežejo kritično količino. Ker so trans maščobe prepoznane kot eden izmed glavnih dejavnikov za razvoj srčno-žilnih bolezni smo zadovoljni, da smo s predpisom omejili njihovo vsebnost. Na ta način bomo prispevali k boljšemu zdravju prebivalcev.”

Deli naprej