Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Občine Domžale, Ribnica in Slovenj Gradec pristopajo k ambicioznemu načrtovanju hoji in zdravju prijaznega okolja

V programu Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, so izbrali prve tri občine, ki se bodo jeseni skupaj s prostorskimi načrtovalci usposabljale za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja. Na vabilo »Izdelajmo skupaj načrt hodljivosti!«, ki je bilo maja posredovano vsem slovenskim občinam, je prispelo šest prijav, med katerimi so bile za sodelovanje izbrane občine Domžale, Ribnica in Mestna občina Slovenj Gradec.

Strokovna komisija programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je zaključila postopek povabila občinam in prostorskim načrtovalcem za sodelovanje na usposabljanju »Izdelajmo skupaj načrt hodljivosti!«. Usposabljanje je nova aktivnost programa, ki je pridobil podporo Ministrstva za zdravje za nadaljevanje dela v obdobju 2022-2025. Predvideni sta dve usposabljanji, prvo v semestru jesen/zima 2023, in drugo v semestru zima/pomlad 2024 . Gre za inovativen način prenosa in razvoja znanja za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja, ki nadaljuje vsestranska prizadevanja programa za spodbujanje k aktivni hoji v šolo in po drugih vsakdanjih opravkih s pomočjo skupnostnega pristopa k načrtovanju hoji in zdravju prijaznega okolja in navezave na koncept SZO Zdravo mesto.

Na vabilo za občine in prostorske načrtovalce je v roku prispelo šest prijav izmed katerih je strokovna komisija programa izbrala Občino Domžale, Občino Ribnica ter Mestno občino Slovenj Gradec. K sodelovanju je komisija sklenila povabiti občine, ki so v svoji prijavi izpostavile visoko stopnjo zavedanja o pomenu hoje in gibanja za zdravje in vsaka na svoj način prepričljivo povezale motive za sodelovanje z ambicijami, da bi spodbudile različne skupine svojih prebivalcev k pogostejši peš hoji po vsakdanjih opravkih in ustvarile šolske poti, ki bodo več otrokom omogočale aktivno hojo v šolo. Vse tri občine imajo zaradi značilnosti svoje poselitve tudi res dobre nastavke za kapitalizacijo pridobljenega načrtovalskega znanja v širšem prostoru v sodelovanju s prostorskimi načrtovalci, ki že dobro poznajo prostor in okolje občin.

Program usposabljanja bo izbranim občinam in njihovim načrtovalcem omogočil, da skozi proces seminarskega dela, s pomočjo predavanj in z izvajanjem konkretnih nalog pridobijo potrebno znanje in prve izkušnje za skupnostni pristop k organizaciji in vodenju vključujočega načrtovalskega procesa in za praktično uporabo načrtovalskih orodij za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti.

O procesu usposabljanja bo ekipa programa Aktivno v šolo in zdravo mesto skupaj z občinami redno poročala, rezultati dela pa bodo vključeni tudi v novi priročnik za izdelavo lokalnega načrta hodljivosti, ki bo izdelan v nadaljevanju programa. Konec leta 2023 bodo priložnost za sodelovanje v drugi ponovitvi programa usposabljanja dobile še tri občine.

Tem in drugim novicam programa Aktivno v šolo in zdravo mesto lahko sledite na spletni strani in družabnem omrežju Facebook.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Deli naprej