Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Najava: 2. Nacionalna konferenca Zdrava povezava, 5. december 2022

logotip sofinanciranih programov - zdrava povezava

Vabimo vas na 2. Nacionalno konferenco »Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi«, ki je namenjena predstavitvi sofinanciranih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov s področja javnega zdravja ter pogledu v prihodnost, načrtovanju našega nadaljnjega dela na tem področju in povezovanja ključnih deležnikov.

Konferenca bo potekala 5. decembra na Brdu pri Kranju med 9.00 in 16.50 uro.

S skupnim delovanjem zasledujemo zastavljene cilje ter tako ozaveščamo o zdravem načinu življenja, zagotavljamo pomoč ranljivim skupinam prebivalstva in prispevamo k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije. S programi, ki so še v izvajanju, želimo doseči nacionalno pokritost in dostopnost do programov pomoči za različne ranljive skupine prebivalstva.

Na konferenci bomo odgovorili na vprašanja:

  • kakšne so potrebe mladih in kako jim lahko pomagamo,
  • kakšni so dosedanji rezultati sodelovanja in povezovanja med državo in nevladnim sektorjem na področju javnega zdravja,
  • kako programi nevladnih organizacij konkretno dosegajo ljudi in zadovoljujejo njihove potrebe,
  • kaj lokalna skupnost pridobi s podporo programov in projektov nevladnih organizacij,
  • kako lahko država in lokalna skupnost zagotovita stabilno in trajno delovanje nevladnega sektorja na področju zdravja.

Dodajamo  program konference

Udeležbo prosimo potrdite najkasneje do 2. decembra 2022 na elektronski naslov: samra.music@gov.si.

Vljudno vabljeni!

 

Ministrstvo za zdravje v okviru javnega razpisa že vrsto let sofinancira programe krepitve zdravja nevladnih organizacij, drugih neprofitnih organizacij in javnih zavodov, ki delujejo na področju zdravja. Gre za programe, ki naslavljajo potrebe ljudi na področjih prehrane, gibanja in obvladovanja debelosti; spodbujajo cepljenje in ozaveščajo o preprečevanju okužb z virusom HIV in drugimi prenosljivimi boleznimi; naslavljajo probleme rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti; prispevajo h krepitvi zdravstvene pismenosti; zagotavljajo pomoč bolnikom s kroničnimi in redkimi boleznimi; nudijo podporo bolnikom s težavami v duševnem zdravju ter spodbujajo zdrav način življenja v vseh skupinah prebivalstva in še posebej pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih.

Deli naprej