Načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti – Ven za zdravje

Ministrstvo za zdravje objavlja Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga » VEN ZA ZDRAVJE«, ki je rezultat programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva, ki je bil sofinanciran v okviru javnega razpisa na področju prehrane telesne dejavnosti za zdravje za obdobje 2017 – 2019 in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

V Sloveniji narašča število ljudi s prekomerno telesno maso (debelih), posledično pa tudi število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katerimi izstopa sladkorna bolezen tipa 2. Prezgodnja obolevnost zaradi teh bolezni skrajšuje leta zdravega življenja in vpliva na kakovost življenja prebivalcev, zmanjšuje produktivnost ter povečuje stroške zdravstvene oskrbe.

Ustrezno urejene zelene površine v urbanem okolju imajo številne prednosti za javno zdravje, vključno z večjo telesno dejavnostjo, z blaženjem škodljivih okoljskih dejavnikov, kot so čezmerna toplota, hrup in onesnaženost zraka in vode ter dokazanimi vplivi na psihološko razbremenitev in zmanjševanje stresa. Poglavitno za povečanje telesne dejavnosti prebivalstva je ustvarjanje okolij, ki spodbujajo telesno dejavnost, ki je eno izmed prednostnih področij nacionalnega programa, zato je Ministrstvo za zdravje  sofinanciralo pripravo strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva, v okviru katerega je nastal  priročnik Ven za zdravje .

Poleg tega je skladno s  Strategijo Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012-2020 in akcijskim načrtom strategije, potrebno vsem otrokom zagotoviti dostop do zdravega in varnega okolja v vsakodnevnem življenju, v katerem bodo lahko pešačili ali kolesarili do vzgojno izobraževalnih zavodov, kot so zelene površine, na katerih se bodo otroci lahko igrali, bili telesno dejavni in spletali socialne vezi. Tudi ta akcijski načrt določa nekatere ukrepe, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje s spodbudami za ozelenitev mest, zato je priročnik posebej naslavlja zelene površine za spodbujanje telesne dejavnosti in tako združuje več vidikov pomembnih za varovanje zdravja ljudi.

Z izvajanjem ciljev in ukrepov nacionalnega programa Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 in akcijskega načrta želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev vseh starosti, še posebej socialno ogroženih in povečati dostopnost do zdravih izbir.

 

 

Deli naprej

ENG