Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Skupaj spodbujamo zdrav življenjski slog in uresničujemo nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti DOBER TEK, Slovenija!

Medsektorsko sodelovanje v okviru dveh izobraževalnih dogodkov bo ponovno usmerjeno v spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti. Aktivnosti so del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek, Slovenija.

Izobraževalni sklop Kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje povezuje kulturno-umetnostno vzgojo z okoljem in prostorom, vzgojo, izobraževanjem in športom, gibanjem in zdravjem ter naravo. Posebej bo izpostavljena gozdna pedagogika, ki spodbuja gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za celostno doživljajsko učenje. Spoznali bomo, kako potekata učenje in poučevanje, ki je kombinacija odprtega učnega okolja (park, igrišče, gozd, trg, bajer, knjižnica …) in raziskovalno-doživljajski pristop ter izvedeli, kako lahko  vrtci in šole iz narave črpajo umetnost in ustvarjajo ali pa otroke spodbujajo k gibalnim in športnim dejavnostim v naravi.

Okrogla miza Ribarimo trajnostno  bo pokazala, kako koristno in pomembno je povezovanje različnih področij in kako k promociji ribištva in prehranjevanja z ribami, s poudarkom na sezonskem in lokalnem, lahko prispeva tudi kulturna dediščina.

Na stojnicah v preddverju Cankarjevega doma bodo predstavljeni kakovostni javnozdravstveni programi za vrtce in šole na temo telesne dejavnosti in prehranjevanja, ki jih izvaja NIJZ. Ob tej priložnosti bo na stojnicah predstavljen tudi skupni medresorski projekt Zdravje skozi umetnost, nastal leta 2015, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter kulturnimi ustanovami. Gre za poskus povezovanja umetnosti in znanosti, zdravja in umetniških del, z namenom približati strokovno zahtevne zdravstvene teme tistim, ki vzgajajo in poučujejo otroke in mladostnike. Na voljo sta dva priročnika, objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Smernice za pedagoške delavce za pogovore o izbranih zdravstvenih temah Zdravje skozi umetnost in Priročnik izbranih kulturnih vsebin Skozi umetnost o zdravju. Priročnika skupaj ponujata vpogled v nekatere ključne usmeritve za delo z mladimi ob obravnavi zahtevnih zdravstvenih tem, kot so duševno zdravje, zdravo prehranjevanje, telesna dejavnost, spolnost, problematika alkohola, drog in tobaka. Na praktičen način nakažejo, kako teme odpreti, kako jih obravnavati na strokoven način, pri čemer opozarjajo tudi, na kaj vse morajo biti pedagoški delavci pri tem pozorni. Smernice lahko pedagoški delavci uporabljajo pri obravnavi umetniških del, kot tudi samostojno, npr. za pogovore o izbranih temah na razrednih urah, ob dnevnih dejavnosti ipd.

Vljudno vabljeni!

Deli naprej