Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Za povečanje uživanja polnozrnatih izdelkov podpisan memorandum

Na sejmu Agra je bil danes podpisan memorandum o sodelovanju za povečanje uživanja polnozrnatih izdelkov. Aktivnosti memoranduma so namenjene krepitvi ozaveščanja prebivalcev o pomenu uživanja polnozrnatih izdelkov, njihove promocije, informiranju ter širjenju njihove ponudbe. Pri aktivnostih sodelujejo različni partnerji: ministrstva, proizvajalci, trgovci ter institucije s področja znanj in raziskav, aktivnosti pa bo koordinirala Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, s katero že več let sodelujemo pri sprejemanju zavez nacionalne industrije za izboljševanje sestave živilskih izdelkov, bodisi kar zadeva sladkor, sol, nasičene maščobe kot tudi vlaknin.

Ustrezen vnos prehranske vlaknine ima dokazano ugoden vpliv na prebavo, hkrati pa se na ta način zmanjša tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni tipa 2. Priporočljiv vnos prehranske vlaknine je najmanj 30 g na dan, vendar raziskave kažejo, da kar 90% prebivalcev Slovenije dnevno zaužije mnogo manj vlaknin kot je priporočeno. K povečanemu vnosu prehranske vlaknine lahko, poleg uživanja priporočenih količin zelenjave in sadja, prispevamo tudi s povečanim uživanjem polnozrnatih izdelkov, na primer z zamenjavo belega kruha in testenin s polnozrnatimi.

Memorandum je v imenu Ministrstva za zdravje podpisala dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za varovanje zdravja, ki je v svojem zaključnem sporočilu poudarila pomen sodelovanja številnih deležnikov pri spodbujanju zdravega prehranjevanja in dodaja: »Z današnjim podpisom memoranduma smo naredili velik korak, čaka pa nas zahtevno in naporno delo, zlasti zaradi nastale težje ekonomske situacije posameznikov, kot tudi celotne države. Boljše zdravje ni odvisno zgolj od navad gibanja in prehranjevalnih navad posameznika, pač pa tudi od razpoložljivosti in dostopnosti živil, z ugodno prehransko sestavo. Predvsem si želimo, da bodo polnozrnati izdelki cenovno dostopni za vse prebivalce, tudi  tiste z nižjim ekonomskim statusom.«.

S podpisom memoranduma je narejen pomemben korak k povečevanju števila prebivalcev, ki se bodo lahko bolj zdravo prehranjevali, kar je tudi cilj Nacionalnega programa Dober tek Slovenija 2015–2025, zdravo uživaj in več gibaj!.

 Podpis memoranduma je del aktivnosti evropskega projekta EU-Wholegrain, katerega sofinancer je Evropska komisija, ki omogoča prenos danske dobre prakse za povečanje polnozrnatih živil v prehrani tudi v Slovenijo.

 

Deli naprej