Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

S projektom Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti, si v Športni uniji Slovenija prizadevajo za širitev ljubezni do gibanja, predvsem tudi med športno manj dejavne ljudi. Otroke in mlade opozarjajo ter poučujejo o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Projekt se izvaja v različnih krajih po Sloveniji in nudi brezplačne raznolike športne aktivnosti, na enodnevnih ali večdnevnih dogodkih pa osveščajo otroke in njihove starše o pozitivnih učinkih telesne vadbe ter o negativnih posledicah v primeru nezadostnega gibanja. Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani www.vetervlaseh.si.

Zaradi drugačnega načina življenja se otroci dandanes gibajo manj, saj čedalje manj prostega časa preživljajo na prostem. Zaradi tega prihaja do porasta prekomerne telesne teže in pojava debelosti že pri najmlajših. Pojavijo se lahko tudi nekatera obolenja, ki sicer niso značilna za mlajše, so pa povezana s pomanjkanjem aktivnosti oziroma gibanja ter z neprimerno prehrano. Ker se otroci premalo gibajo, posledično ne usvojijo osnovnih gibalnih oblik gibanja, kar pripelje do tega, da je otrok iz leta v leto manj gibalno učinkovit.

Gibalna dejavnost je pomembna že v zgodnjem otroštvu, saj se v nasprotnem primeru lahko pojavijo težave pri oblikovanju temeljnih naravnih vzorcev, ki so podlaga za kasnejše usvajanje kompleksnejših gibanj in vključevanje v športno vadbo. Gibanje pozitivno vpliva tudi na zdravje, dobro počutje, spoznavni razvoj, ustrezno vključevanje v skupino, sodelovanje z vrstniki v skupini, boljše učne sposobnosti, manjšo stopnjo vedenjskih problemov.

Cilj je, da otroka pripeljemo do točke, ko se bo želel gibati in biti aktiven. Velik vpliv na to ima  družina, ki je otroku najbližje, pa tudi vrtec oziroma šola (ustanova, ki jo otrok trenutno obiskuje), športni klubi, športne organizacije in podobno.

V akcijo Veter v laseh se iz leta v leto vključuje več prireditev, športnih počitnic in vadb za otroke ter mladino, katerih cilj je mlade spodbuditi k redni telesni aktivnosti in jim pomagati osvojiti aktiven življenjski slog, ki vključuje vsakodnevno gibanje.

Športna unija Slovenije je množična družbena organizacija športa za vse v Sloveniji in združuje raznovrstne športne organizacije iz vse Slovenije, ki delujejo na področju športne rekreacije ter športne vzgoje. Projekt sofinancirata Ministrstvo za zdravje in Fundacija za šport. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Deli naprej