Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O zdravju, športu, gibanju, umetnosti in tehnologiji na Kulturnem bazarju 2019

Letošnja medresorska predstavitev, ki je del Nacionalnega programa Dober tek, Slovenija, je bila namenjena  temi  Zdravje, šport, gibanje, umetnost in tehnologije. 

Z medresorskim sklopom smo poudarili pomen skrbi za celosten in optimalen otrokov in mladostnikov razvoj. Spodbuditi želimo gibanje, šport in  raziskovanje v naravi ter skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo. Predstavili smo možnosti ustvarjalne rabe tehnologij.

 

 

 

Uvodnemu predavanju z naslovom Otroci in mladi za zdrav in optimalen razvoj potrebujejo umetnost in ustvarjalnost, gibanje in raziskovanje v naravi je sledila okrogla miza na temo Varna, zdrava in ustvarjalna raba tehnologij, na kateri so sodelovali predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda RS za šolstvo, Logout, SAFE.SI in ZVVIKS.

Po koncu okrogle mize je sledila napoved medresorskega nacionalnega posveta ter skupnih aktivnosti različnih resorjev ob Evropskem tednu športa, ki se bo odvil septembra 2019, in bo potekal pod sloganom #BeActive- bodimo aktivni.

 

 

 

Ministrstvo za zdravje skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na Kulturnem bazarju kot partner sodeluje že peto leto. Z organizatorji nas povezuje skupno poslanstvo – spodbujanje zdravega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladih, kamor poleg športa prištevamo tudi kulturo in druge ustvarjalne oblike preživljanja prostega časa. Kulturni bazar je prostor, kjer lahko o vseh teh temah spregovorimo na drugačen način, in kjer lahko skupaj razmišljamo tudi o tem, kaj lahko skupaj in vsak posebej naredimo za boljše zdravje otrok in mladih.

 

Kulturni bazar je največje nacionalno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Letošnji osrednji temi sta bili Sodobna umetnost in Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih Mladi za mlade.

 

Tradicionalno nacionalno prireditev pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za zdravje pod častnim pokroviteljstvom UNESCO.

Program 

Deli naprej