Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izvedba 1. modela prehranskih usposabljanj za osebje kuhinj domov za starejše

Z namenom uspešnega izvajanja smernic zdravega prehranjevanja je Nacionalni inštitut s svojimi partnerji izvedel prvi model prehranskih usposabljanj, ki so se ga udeležili zaposleni v institucionalnih kuhinjah. Usposabljanje je potekalo s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za zdravje v okviru izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, Dober tek Slovenija.

Prvi model usposabljanja kuharjev in drugih zaposlenih v kuhinjah domov za starejše je bil namenjen osvežitvi znanja glede potreb starostnikov in bolnikov, spoznavanju pomena dobre medsebojne komunikacije, izzivom, ki jih predstavlja javno naročanje živil ter transport pripravljenih obrokov iz kuhinje do uporabnika. Udeleženci so v sproščenem okolju osvežili svoje teoretično kot tudi praktično znanje o različnih postopkih priprave jedi.

Deli naprej