Vloga zdravstvenega varstva pri ohranjanju zdravja in preprečevanju kroničnih bolezni in debelosti

 

Programi zdravstvene dejavnosti , ki obravnavajo in spremljajo zdravstveno stanje  že v obdobju nosečnosti, otroštva in mladostništva.

 
 

Pomen dojenja in zdrave prehrane otrok in nosečnic

Ustrezno opolnomočenje in ozaveščanje mladih staršev o zdravi prehrani in telesni dejavnosti je dobra popotnica za zdrav življenjski slog mladih družin. Bodoči starši so v pričakovanju rojstva otroka najbolj odprti za nasvete, zato je treba podporne dejavnosti usmeriti k družini, bodoči materi, ki načrtuje zanositev, dojenje, uvajanje mešane prehrane ter spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti v celotnem življenju družine.

 

 
 

Zaznavanje nezdravega življenjskega sloga pri otrocih in mladostnikih ter programi za opolnomočenje

Preventivne programe nadgrajujemo tako, da poleg zgodnjega odkrivanja in svetovanja v primeru slabih prehranskih navad in nezadostne telesne dejavnosti otrokom, mladostnikom in njihovim družinam ponudimo tudi ustrezne programe v podporo spremembam prehranjevalnih in gibalnih navad na primarni in sekundarni  ravni, pri tem pa jih povezujemo z lokalnim okoljem.

 
 

Izboljšanje ustnega zdravja za celotno populacijo

Tudi preventiva na področju ustnega zdravja spada med pomembnejše preventivne programe. Za promoviranje ustnega zdravja za vse populacijske skupine je treba opolnomočiti strokovnjake zobozdravstvene stroke za celostno obravnavo bolnika in populacijskih skupin, da svojo diagnostično in terapevtsko prakso povezujejo z izvajanjem preventivnih in promocijskih dejavnosti tudi na področju prehranjevanja.

Ministrstvo želi s ciljanim raziskovalni projektom ugotoviti stanje ustnega zdravja v populaciji ter  v prihodnosti sprejeti ustrezne strategije in programe za krepitev ustnega zdravja prebivalcev.

 
 

Zaznavanje nezdravega življenjskega sloga pri starejših ter programi za opolnomočenje

Potrebni sta krepitev in nadgradnja primarnega zdravstvenega varstva s širitvijo referenčnih ambulant na vse ambulante splošne in družinske medicine z upoštevanjem posebnosti starajoče se populacije v smislu presejanja prehranskega stanja in funkcijske zmogljivosti starejših. Raziskave so pokazale, da slabo zdravje, obnemoglost in odvisnost niso neizogibne posledice staranja. Starejši odrasli, ki skušajo živeti zdravo in ob tem uporabljajo tudi preventivne ukrepe, ki jih ponuja zdravstvo, ter so vključeni v družinsko in družabno življenje, bodo bolj verjetno ostali zdravi, dlje živeli samostojno ter manj finančno obremenili zdravstveni in socialni sistem.

V okviru Norveškega finančnega mehanizma je ministrstvo za zdravje podprlo program Zdravstvenega doma Ljubljana, v katerem so pilotno testirali program obravnave debelosti v okviru delovanja referenčnih ambulant družinske medicine.

 

 
 

Ustrezna prehrana in telesna dejavnost – pogoja za uspešno zdravljenje

Pri nekaterih že izraženih boleznih je prehranska terapija neločljivi del zdravljenja, ki neposredno vpliva na potek bolezni (teža bolezni, pojav zapletov, hitrost okrevanja) in s tem tudi na stroške zdravljenja. V preteklosti je ministrstvo izdalo priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah.

Poleg priporočil so pogoji za učinkovito prehransko terapijo predvsem izdelani postopki za njeno vodenje in vrednotenje ter dovolj izobražene in izkušene sodelavce. Ustrezno usposobljen prehranski strokovnjak je pomemben član  zdravstvenega tima, ki je vključen v zdravljenje bolnika.  Ministrstvo za zdravje je podprlo program Slovenskega  združenja za klinično prehrano, da razširi ustrezna znanja s področja klinične prehrane.

Onkološki inštitut ima s področja klinične prehrane in vključevanja prehranskih strokovnjakov v tim, ki obravnava bolnika, bogate izkušnje. 

Onkološki inštitut testira tudi uvedeno klinično pot  prehranska obravnave, za katero si prizadevamo, da bi postala standardna obravnava na vseh ravneh zdravstvene oskrbe.

 

 
ENG