Zdrava izbira za socialno ogrožene in ranljive skupine prebivalstva

 

Zdrava izbira za socialno ogrožene in ranljive skupine prebivalstva

S sistemskimi ukrepi bomo tudi socialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam prebivalcev omogočili boljšo dosegljivost sadja in zelenjave ter drugih zdravju koristnih skupin živil.

Socialna zaščita (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Ministrstvo podpira tudi program Rdečega križa Slovenije, OE Murska Sobota, ki bo vzpostavil mrežo mobilnih interaktivnih svetovalnic na terenu ter usposobil svoje prostovoljce za prenos praktičnih veščin na področju zdrave prehrane in svetovanja za zdrav življenjski slog na ruralnem območju v povezavi s samooskrbo prebivalcev ter izbiro in pripravo zdravih jedi na ekonomičen način.

 
ENG