Izboljšanje kakovosti prehrane za otroke v vrtcih, učence in dijake

Republika Slovenija je ena izmed držav, ki šolski prehrani otrok namenja posebno skrb. Sistemsko dobro urejena šolska prehrana je najučinkovitejši in najbolj premišljen način dostopnosti obrokov vsem učencem in dijakom. Šolska prehrana vpliva na zdrav način življenja in zdrave prehranjevalne navade. Ureja jo Zakon o šolski prehrani skupaj s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Šolski lonec

Tradicionalni slovenski zajtrk

Shema šolskega sadja in zelenjave

Spletna stran je namenjena organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane, vodjem kuhinj, učiteljem gospodinjstva in drugim učiteljem, srednjim šolam, dijaškim domovom, staršem in skrbnikom otrok, strokovnjakom s področja javnega zdravja ter drugim, ki jih področje vsebinsko zanima. Portal nudi vsebine in e-orodja na temo organizirane prehrane in gibanja v šolah, vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih na enem mestu. Vsebine pokrivajo področja pravne ureditve, strokovne urejenosti ter smernic zdrave prehrane otrok in mladostnikov.

 
 

Izboljšanje kakovosti prehrane za študente

Država zagotavlja subvencionirano študentsko prehrano. V prihodnosti je treba več pozornosti nameniti kakovosti subvencionirane študentske prehrane in ponudnikom študentske prehrane omogočiti strokovno podporo pri njenem zagotavljanju.

Poleg subvencionirane študentske prehrane tudi prodajni avtomati na fakultetah krojijo ponudbo. Študenti v stiski s časom za hiter obrok poskrbijo tudi z obiskom avtomata s hrano oz. pijačo na svoji fakulteti.  Zveza potrošnikov Slovenije je skupaj z Brez izgovora Slovenija v okviru programa "Študent veš kaj ješ?", ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, preverila ponudbo v stotih avtomatih na slovenskih fakultetah. Tržni pregled je razkril, da je izbira pestra, vendar je ponudba zdravih živil bolj izjema kot pravilo. Več: avtomati s prehrano

Poleg preverjanja ponudbe kosil v okviru subvencionirane študentske prehrane, Zveza potrošnikov Slovenije tudi študente osvešča o pomenu zajtrkovanja, o izboru bolj zdravega obroka ter spodbuja k zdravi ponudbi v prodajnih avtomatih.

Študent, veš kaj ješ (Zveza potrošnikov Slovenije)

Študent, veš kaj ješ – koristni nasveti (Zveza potrošnikov Slovenije)

 

 
 

Izboljšanje kakovosti prehrane za zaposlene

Programi promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtuje delodajalec, vključujejo tudi zdravo prehranjevanje in telesno dejavnost. Namenjeni so ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih.

Prehrana na delovnem mestu (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

 
 

Izboljšanje prehrane bolnikov in oskrbovancev

Prehranjevanje bolnikov v bolnišnici ni namenjeno le zadostitvi osnovnih prehranskih potreb, ampak je neločljivi del zdravljenja. Prehrana bolnikov mora biti prilagojena njihovim specifičnim potrebam, hkrati pa tudi kakovostna in uravnotežena.

 
ENG