Pregledno in odgovorno trženje živil

Raziskave kažejo, da je okolje, ki spodbuja pogosto uživanje večjih količin energijsko goste hrane, eden glavnih vzrokov za naraščajočo debelost otrok. Intenzivno trženje energijsko gostih in hranilno revnih živil moti prehranske izbire.

Na osnovi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije je Ministrstvo za zdravje pripravilo Prehranske smernice za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili, Zveza potrošnikov Slovenije pa je s finančno podporo ministrstva opravila raziskavo o oglaševanju živil otrokom.

Prehranske smernice za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (Ministrstvo za zdravje)

Raziskava Mami tudi jaz bi to (Zveza potrošnikov Slovenije)

 
ENG