Prenova programov in stalno strokovno usposabljanje

Ključno je, da imajo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, bolnišnicah, socialnovarstvenih zavodih, pa tudi v gostinstvu in turizmu na voljo vsebine o zdravi prehrani in telesni dejavnosti za zdravje ter tako tudi znanje o pripravi zdravju koristnih oziroma varovalnih obrokov za ciljno populacijo. Nova spoznanja, bodisi o pomenu zdrave in uravnotežene prehrane, priprave jedi, prednostih lokalne in ekološko pridelane hrane bodisi o pomenu telesne dejavnosti, pa tudi o prehranski podpori in svetovanju, je potrebno sistematično uvajati v celotno izobraževalno vertikalo.

Ministrstvo za zdravje sofinancira razvoj pilotnega modela izobraževanja za kuharje, ki so vključeni v različne institucionalne kuhinje, kot so na primer kuhinje vrtcev in šol, kuhinje domov za starejše ipd.

Pilotni model prehranskih usposabljanj (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

 

 
 

Izboljšanje raziskovalne dejavnosti na področju zdrave prehrane in gibalnih navad različnih ciljnih skupin

V okviru nacionalnega programa 2015–2025, zagotavljamo ustrezno prilagojeno in medsektorsko usklajeno raziskovalno dejavnost, tudi z združevanjem raziskovalnih timov pri večjih raziskovalnih projektih. Podatke zbiramo na mednarodno primerljiv način.

Projekti, ki smo jih je sofinancirali na Ministrstvu za zdravje:

Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire zdravju koristnih živil (V3-1501)

Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacija za javno zdravje

Prehrana otrok in odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj (ARRS-PROJ-JR-Prijava/2016-I/335)

Sugars in human nutrition: availability in foods, dietary intakes and health effects ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I/398

Analiza kazalnikov in promocija  ustnega zdravja prebivalcev Slovenije

 
ENG