Izboljšanje ponudbe živilskih izdelkov ter gostinske in turistične ponudbe

 

Čedalje več prebivalcev Slovenije se prehranjuje zunaj doma, zato je treba pri gostincih in uporabnikih storitev povečati zanimanje za zdravo ponudbo v gostinstvu. Za lažjo izbiro zdrave ponudbe v gostinstvu in turizmu so oblikovana merila za jedi oziroma obroke, ki bi bila lahko v pomoč pri uveljavitvi certifikata za prepoznavnost zdrave ponudbe. Merila se nanašajo na energijsko gostoto ter vsebnost zelenjave, sadja in posameznih hranil v obroku, med temi so količina soli in sladkorjev ter kakovost in količina maščob. Gostinske ponudnike bo treba spodbuditi, da ponudbo obogatijo z zdravju koristnimi obroki skladno z že oblikovanimi merili, kar bo okrepilo njihovo prepoznavnost pri potrošniku.

 
 

Spodbujanje zdrave gostinske in turistične ponudbe ter aktivni turizem

Ministrstvo za zdravje se pridružuje Projektu kandidature Slovenije za naziv Evropska gastronomska regija 2021. V tem projektu bo Ministrstvo za zdravje pomemben sogovornik pri spodbujanju zdravega prehranjevanja in krepitve zdravja preko različnih aktivnosti, saj vožitev kandidature ponuja odlično priložnost za medsektorsko povezovanje na področju prehranske politike, gastronomije, gostinstva, turizma, zdravja in trajnostnih načel.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 (Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj in tehnologijo)

 
 

Povečanje ponudbe zdravju koristnih živilskih izdelkov

Danes so na trgu številna cenovno zelo dostopna živila, ki so po sestavi in energijski gostoti prehransko neugodna. Vsebujejo veliko maščob, transmaščob, soli in sladkorja. Prepogosto uživanje teh živil ne prispeva k uravnoteženi prehrani. Njihovo sestavo je zato treba prilagoditi potrebam sodobnega načina življenja, potrošnike pa seznaniti z vsebnostjo hranil z ustreznim označevanjem. Poleg same sestave živil, jedi oz. celotnega obroka je treba spodbujati razumevanje velikosti porcij oz. velikosti pakiranj.

Ministrstvo podpira več projektov, ki vodijo v smeri večje razpoložljivosti zdravih živil na tržišču in podpira programe, ki potrošnikom olajšajo bolj zdravo izbiro.

Zdrava in inovativna živila (Nutris)

Program izboljševanja sestave živilskih izdelkov (Gospodarska zbornica Slovenije)

 
ENG