Informiranje in ozaveščanje prebivalcev

V množici različnih informacij morajo javne ustanove in kvalificirani strokovnjaki prebivalcem omogočiti dostop do verodostojnih, strokovnih in razumljivih informacij ter pridobitev praktičnih veščin, povezanih z zdravim načinom prehranjevanja in gibanja, bodisi s seznanitvijo v programih rednega in fakultativnega izobraževanja, na srečanjih strokovnjakov v zdravstvenem sistemu bodisi širše, na svetovnem spletu ter iz različnih informativnih in drugih medijev.

Nacionalni portal o prehrani: prehrana.si

 
ENG